Apie projektą

Duomenys

apie

nekilnojamąsias

ir

kilnojamąsias

kultūros

vertybes

kaupiami

Kultūros

vertybių

registre,

kuris

pradėjo

veikti

2005

m.

Jis

įsteigtas

vietoj

nekilnojamųjų

kultūros

vertybių

ir

kilnojamųjų

kultūros

vertybių

registrų,

o

jo

valdytojas

ir

tvarkytojas

yra

Kultūros

paveldo

departamentas

prie

Kultūros

ministerijos.

Nekilnojamosios

kultūros

vertybės

įrašomos

į

Kultūros

vertybių

registrą

remiantis

Nekilnojamojo

kultūros

paveldo

apsaugos

įstatymo

8

straipsnio

nuostatomis.

Nekilnojamųjų

kultūros

vertybių

reikšmingumą,

kultūros

paveldo

objektų

apsaugos

zonų

ribas

apibrėžia

departamento

ir

savivaldybių

sudarytos

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos.

Lietuvos

Respublikos

nekilnojamųjų

kultūros

vertybių

apsaugos

įstatymo

(2004

m.

rugsėjo

28

d.

Nr.

IX-

2452)

5-ojo

skirsnio

„Nekilnojamojo

kultūros

paveldo

pažinimas,

pažinimo

sklaida,

atgaivinimas“

24

str.

3

p.

nurodoma,

jog

departamentas,

taip

pat

savivaldybių

paveldosaugos

padaliniai,

valstybinių

parkų,

kultūrinių

rezervatų

direkcijos,

kartu

su

muziejais,

bibliotekomis,

archyvais,

aukštosiomis

ir

bendrojo

lavinimo

mokyklomis

kaupia,

tvarko,

sistemina,

saugo

ir

skleidžia

žinias

apie

nekilnojamąjį

kultūros

paveldą

ir

jo

apsaugą.

Kelmės

rajono

savivaldybės

Žemaitės

viešoji

biblioteka,

įgyvendindama

projektą

„Nekilnojamosios

kultūros

vertybės:

Kelmės

rajono

bažnyčios“,

prisideda

prie

šio

įstatymo

vykdymo,

parengdama

el.

išteklių

ir

el.

duomenų

bazę

„Nekilnojamosios

kultūros

vertybės:

Kelmės

rajono

bažnyčios“.

Į

nekilnojamųjų

vertybių

sąrašą,

kuris

skelbiamas

Kelmės

rajono

savivaldybės

interneto

svetainėje

(įkeltas

ir

į

šią

duomenų

bazę),

įrašyta

10

rajono

bažnyčių.

Šioje

el.

duomenų

bazėje

apibendrinta

informacija,

apie

bažnyčias,

fotografijos,

videosiužetai, 3D maketai.

Biblioteka

planuoja

sukurti

iliustruotą

el.

duomenų

bazę,

kurioje

būtų

surinkta

informacija

apie

visas

nekilnojamąsias Kelmės rajono kultūros vertybes.

2020 © Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka
Nekilnojamosios kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios
Nekilnojamosios kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios

Apie projektą

Duomenys

apie

nekilnojamąsias

ir

kilnojamąsias

kultūros

vertybes

kaupiami

Kultūros

vertybių

registre,

kuris

pradėjo

veikti

2005

m.

Jis

įsteigtas

vietoj

nekilnojamųjų

kultūros

vertybių

ir

kilnojamųjų

kultūros

vertybių

registrų,

o

jo

valdytojas

ir

tvarkytojas

yra

Kultūros

paveldo

departamentas prie Kultūros ministerijos.

Nekilnojamosios

kultūros

vertybės

įrašomos

į

Kultūros

vertybių

registrą

remiantis

Nekilnojamojo

kultūros

paveldo

apsaugos

įstatymo

8

straipsnio

nuostatomis.

Nekilnojamųjų

kultūros

vertybių

reikšmingumą,

kultūros

paveldo

objektų

apsaugos

zonų

ribas

apibrėžia

departamento

ir

savivaldybių

sudarytos

nekilnojamojo

kultūros

paveldo

vertinimo

tarybos.

Lietuvos

Respublikos

nekilnojamųjų

kultūros

vertybių

apsaugos

įstatymo

(2004

m.

rugsėjo

28

d.

Nr.

IX-2452)

5-ojo

skirsnio

„Nekilnojamojo

kultūros

paveldo

pažinimas,

pažinimo

sklaida,

atgaivinimas“

24

str.

3

p.

nurodoma,

jog

departamentas,

taip

pat

savivaldybių

paveldosaugos

padaliniai,

valstybinių

parkų,

kultūrinių

rezervatų

direkcijos,

kartu

su

muziejais,

bibliotekomis,

archyvais,

aukštosiomis

ir

bendrojo

lavinimo

mokyklomis

kaupia,

tvarko,

sistemina,

saugo

ir

skleidžia

žinias

apie

nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą.

Kelmės

rajono

savivaldybės

Žemaitės

viešoji

biblioteka,

įgyvendindama

projektą

„Nekilnojamosios

kultūros

vertybės:

Kelmės

rajono

bažnyčios“,

prisideda

prie

šio

įstatymo

vykdymo,

parengdama

el.

išteklių

ir

el.

duomenų

bazę

„Nekilnojamosios

kultūros

vertybės:

Kelmės

rajono

bažnyčios“.

Į

nekilnojamųjų

vertybių

sąrašą,

kuris

skelbiamas

Kelmės

rajono

savivaldybės

interneto

svetainėje

(įkeltas

ir

į

šią

duomenų

bazę),

įrašyta

10

rajono

bažnyčių.

Šioje

el.

duomenų

bazėje

apibendrinta

informacija,

apie

bažnyčias,

fotografijos,

videosiužetai,

3D

maketai.

Biblioteka

planuoja

sukurti

iliustruotą

el.

duomenų

bazę,

kurioje

būtų

surinkta

informacija

apie

visas

nekilnojamąsias

Kelmės

rajono kultūros vertybes.

2020 © Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka
Nekilnojamosios kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios